Benh dau lung dang la can benh thuong nien cua nhung nguoi lon tuoi